Tere tulemast!

Tähelepanuks piloteerijatele! Materjalide kasutamiseks ei ole vaja luua keskonna kontot ei õpetajatel ega õpilastel. Kõik piloteeritavad materjalid on leitavad ja kasutatavad ilma keskkonda sisenemata.

29. märts 2018 | 19:15 - Süsteemiuuendus lõpetatud.
26. märts 2018 - Süsteem kolitud uuele domeenile.