Barokk. Sissejuhatus (kultuurilooline taust) (ask 4.1)***