Helivältus. Punkt. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika?