Helivältus. Pidekaar. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika?