Helivältus. Takt. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika?