Helivältus. Taktimõõt. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika?