Helitugevus. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika?

Peatükk: 
Kaasautorid: 
Gerhard Lock
olga.getman
Indrek