Helikõrgus. Alusheli. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika?