Helikõrgus. Alteratsioon. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika?