Helikõrgus. Tähtnimetus. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika?