Helikõrgus. Silpnimetus. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika?