Helikõrgus. Klaviatuur. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika?