Helikõrgus. Noodijoonestik. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika?