Helikõrgus. Abijoon. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika?