Helikõrgus. Noodivõti. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika?