Helikõrgus. Numbernotatsioon. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika? +