Helikõrgus. Heliklass. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika? +