Helikõrgus. Oktav kui helikõrguspiirkond. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika? +

Kaasautorid: 
Gerhard Lock
olga.getman
Indrek