Harmoonia. Funktsionaalharmoonia. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika? +