Harmoonia. Häältejuhtimine. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika? +