Kontrapunkt. Imitatsioon. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika?