Variatsioon. Augmentatsioon. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika?