Variatsioon. Diminutsioon. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika?