Variatsioon. Inversioon. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika?