Variatsioon. Figuratsioon. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika? +