Variatsioon. Interpolatsioon. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika? +