Helivältus. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika?