Muutused maailma majanduses Esimese maailmasõja eel