Barokk. Sissejuhatus (kultuurilooline taust) (ask 6)***