Ülesannete lahendamine sirgete paralleelsuse kohta