Sirgete paralleelsuse tunnused. Tunnuste tõestamine.