Rahvusliku liikumise eeldused, põhjused ja tagajärjed