Funktsiooni graafiku puutuja võrrand ül 3 - kitsas kursus