Helikõrgus. Harjutus. Alteratsioon. Helikõrgus tähtnimetusega on silpnimetusega...