Ülesannete lahendamine kesknurga ja piirdenurga kohta