Elektronide difraktsioon ja Schrödingeri lainevõrrand (Valikkursus)