Majanduslikud ja poliitilised reformid NSVLis. Mõistete tundmine