ülesanded kolmnurga lahendamise ja ringi sektori kohta