Talurahva õiguslik seisund ja majanduslik olukord 19. sajandil. Arhiivitund