Muusikastiil. Kontrollülesanne. Määra ajastu, muusikažanr ja muusikastiil. Gregoriuse laul: Veni creator spiritus