Muusikastiil. Kontrollülesanne. Määra ajastu, muusikažanr ja muusikastiil. Händel: Messias (Halleluia)

Kaasautorid: 
Gerhard Lock
olga.getman
Indrek