Muusikastiil. Kontrollülesanne. Määra ajastu, muusikažanr ja muusikastiil. Händel: Messias (Halleluia)