Muusikastiil. Kontrollülesanne. Määra ajastu, muusikažanr ja muusikastiil. Verdi: Nabucco (Orjade koor)