Muusikastiil. Kontrollülesanne. Määra ajastu, muusikažanr ja muusikastiil. Schönberg: Pierrot lunaire