Kümnendmurru teisendamine harilikuks murruks/TEOORIA, NÄITED