FAKTUUR. VIDEO 001. Faktuuritüübid helinäidetega

Kaasautorid: 
Gerhard Lock
olga.getman
Indrek