Helikõrgus. Harjutus. Helikõrgus tähtnimetusega on numbernotatsioonis... +