Helikõrgus. Harjutus. Helikõrgus numbernotatsioonis on tähtnimetusega... +