Helikõrgus. Harjutus. Kirjelda helikõrguse asukohta. Viiulivõti