Helikõrgus. Harjutus. Kirjelda helikõrguse asukohta. Bassivõti