Helikõrgus. Harjutus. Kirjelda helikõrguse asukohta. Bassivõti

Kaasautorid: 
Gerhard Lock
olga.getman
Indrek