Helikõrgus. Harjutus. Kirjuta helikõrgus tähtnime järgi. Bassivõti